• Øyvind Holter

For vi gjør så godt vi kan

... eller? Blir vi lurt av våre egne tanker?

Vi mennesker gjør så godt vi kan til enhver tid, basert på hvordan vi forstår oss selv, andre og den verden vi lever i.Kan det vi tenker og tror egentlig være feil?

Våre sanser er 100% knyttet til tanken.

Når vi mennesker gjør så godt vi kan!


Vi mennesker gjør så godt vi kan til enhver tid, basert på hvordan vi forstår oss selv, andre og den verden vi lever i. Slik livet og våre opplevelser ser ut, er at vi opplever den ytre verden gjennom sansene våre.


Det 3P beskriver er at vi ikke virker slik. Vi virker faktisk helt motsatt. Våre sanser er 100% knyttet til tanken. Sanseopplevelsene våre og våre følelser er en skygge av tanken.


Tanke og følelse/opplevelse er to sider av samme mynt, og oppleves samtidig. Det vi har trodd og forstått før er feil, og da kan vi kanskje si at vi også helt uskyldig har misforstått hvordan vi fungerer og våre opplevelser skapes.


Dette forandrer spillereglene i livet. Dette forandre på det meste om hvordan ting henger sammen. Konflikter, uenigheter, stress og frustrasjon kommer ikke fra den ytre verden. Det skapes av tanken vi har i øyeblikket. Kan det virkelig være slik?


Kan det være slik?

Dette forandrer spillereglene i livet!

Har du lyst til å høre mer - ta kontakt med meg!


Varm hilsen fra Øyvind

K. K. Kleppes veg 1

4352 Klepp

Tlf. 917 43 510

Tel: 917 43 510

© 2018  Øyvind Holter